home

WELCOME to the PhD and Post-Doc students Conference in 2013!

4-6 July 2013

Vă așteptăm cu drag să participați la conferințele în plen și la comunicările Conferinței Doctoranzilor 2013, organizată de Școala Doctorală din I.O.S.U.D. a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

We are waiting for you to participate to the conferences and communications at the Conference of the PhD Students 2013, organized by the Doctoral School at University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mureș.

 

S-a încheiat etapa validării lucrărilor (cu mici excepții), ca urmare vă recomandăm să vă înscrieți lucrările științifice in extenso pe site-ul revistei AMM, respectând toate cerințele conform ghidului pentru autori al revistei:

Ghidul pentru Autori AMM

Înscrierea și transmiterea lucrărilor științifice se va face conform regulilor afișate pe site-ul revistei AMM:

Site inregistrare - revista AMM

Termenul limită de transmitere a lucrărilor in extenso pe site-ul AMM:

10 iunie 2013, orele 2400 

The phase of papers validation has been completed, now we recommend you to register and upload your scientific papers in extenso on the AMM Journal website. Please respect all the AMM journal's requirements according to the Authors Guide:

Authors Guide for AMM Journal

The registration for scientific papers submissions, must respect the rules posted on AMM journal's site:

Registering site for AMM Journal

The deadline for uploading the scientific papers on AMM journal's site:

June 10th 2013, at 2400 

 

Data limită pentru înscriere şi trimiterea lucrărilor s-a prelungit până pe 7 mai 2013, orele 2400 (ora României GMT+2) 

The deadline for applications and papers submissions has been delayed till May 7th 2013 at 2400 (Romanian Time GMT+2) 

 

Data limită pentru înscriere şi trimiterea lucrărilor este 30 aprilie 2013, orele 2400 (ora României GMT+2) 

The deadline for applications and papers submissions is April 30th 2013 at 2400 (Romanian Time GMT+2)