Daily schedule

 

PRGRAM DE DESFĂȘURARE ZILNIC

A  6-a CONFERINŢĂ A DOCTORANZILOR ȘI A 3-a CONFERINŢĂ A POSTDOCTORANZILOR  ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

DAILY PROGRAM

"The 6th CONFERENCE OF PHD STUDENTS The 3rd CONFERENCE OF POSTDOC STUDENTS IN MEDICINE AND PHARMACY"

Secțiuni ale Conferinței

          A - Medicină preclinică

          B - Medicină clinică

          C - Medicină dentară

          D - Farmacie

Sections of the Conference

          A - Pre-Clinical Medicine

          B - Clinical Medicine

          C - Dentistry

          D - Pharmacy

3 IULIE 2013

1400 - 1800 - Inscrierea participanților

1900     - Cocktail de bun venit pentru participanți

1400 - 1800 - Participants registration

1900           - Welcome Cocktail for the participants

4 IULIE 2013

0800 - 1230 - Inscrierea participanților

0900 - 0930 - Deschiderea oficială

0930 - 1230 - Conferințe în plen

1230 - 1300 - Pauză de cafea

1300 - 1430 - Pauză de masă

1500 - 1730 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1730 - 1800 - Pauză de cafea

2000       - Cina festivă (Concert Distinto)

0800 - 1230 - Participants registration

0900 -   930 - Official opening

0930 - 1230 - Conferences

1230 - 1300 - Coffee break

1300 - 1430 - Lunch break

1500 - 1730 - Communications on sections

1730 - 1800 - Coffee break

2000       - Dinner (Distinto Concert)

5 IULIE 2013

0900 - 1000 - Sedință comună C.S.U.D. și C.S.D.

1000 - 1100 - Sedință Directori C.S.U.D. de la

             universități din domeniul medical din țară.

0900 - 1100 - Conferințe în plen

1100 - 1130 - Pauză de cafea

1130 - 1315 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1330 - 1430 - Pauză de masă

1500 - 1645 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1645 - 1715 - Pauză de cafea

1715 - 1900 - Prezentări lucrări pe secțiuni

0900 - 1000 - Common meeting of C.S.U.D. and C.S.D.

1000 - 1100 - Meeting of the C.S.U.D. Directors

             from medical universities from Romania.

0900 - 1100 - Conferences

1100 - 1130 - Coffee break

1130 - 1315 - Communications on sections

1330 - 1430 - Lunch break

1500 - 1645 - Communications on sections

1645 - 1715 - Coffee break

1715 - 1900 - Communications on sections

6 IULIE 2013

1000 - Inchiderea oficială a manifestării științifice

1000 - Official Closing of the scientific event