home

WELCOME to the PhD and Post-Doc students Conference in 2014!

10 Dec 2014

Vă așteptăm cu drag să participați la conferințele în plen și la comunicările Conferinței Doctoranzilor 2014, organizată de Școala Doctorală din I.O.S.U.D. a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

We are waiting for you to participate to the conferences and communications at the Conference of the PhD Students 2014, organized by the Doctoral School at University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mureș.

 

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare (taxa de publicare se achita revistei AMM dupa acceptarea pentru publicare a articolului) şi trimiterea rezumatelor este 15 noiembrie 2014, orele 2400 (ora României GMT+2), iar data limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso pe site-ul Acta Medica Marisiensis este 9 decembrie 2014 orele 2400 (ora României GMT+2)

The deadline for applications, fee payment only for registration (publication fee will be payed to the AMM Journal only after publication accept of the article) and abstracts submissions is November 15th 2014 at 2400 (Romanian Time GMT+2), and deadline for in extenso (full articles) on the Acta Medica Marisiensis site is December 9th 2014 at 2400 (Romanian Time GMT+2)