Doctoral School

   Școala Doctorală                                                                                Doctoral School

 

http://www.umftgm.ro/doctorat.html 

a) Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici afiliați și este condusă de către Consiliul Școlii Doctorale C.S.D. (format din 13 membri) care este organismul colectiv de conducere, jumătate sunt aleși dintre membrii Școlii Doctorale, o altă parte este formată din reprezentanții doctoranzilor, iar ultimul membru este desemnat de către Consiliul de Administrație al Universității dintre personalitățile științifice recu-noscute, fără a fi napărat membru al Școlii Doctorale.

b) Directorul C.S.D. este nominalizat de către C.S.U.D. dintre membri Școlii Doctorale și este membru de drept al C.S.D.

c) Școala Doctorală este asociată unui Departament component al Facultăților din cadrul Universității. Durata mandatului C.S.D. este de 5 ani, iar poziția de Director C.S.D. este asociată poziției de Director de Departament.

d) Consiliul de Administrație al Universității nominalizează un Secretar Științific, care este membru al comunității universitare din U.M.F. Tîrgu Mureș, dar nu trebuie să fie conducător de doctorat sau membru al Școlii Doctorale.

a) The Doctoral School is formed by all the scientific doctoral coordinators affiliated to our Doctoral School, and has the Doctoral School Council C.S.D. (formed by 13 members) as a leading collective organism, half of it elected from the staff members of the Doctoral School, another part representing the PhD students and last member nominated by the Administrative Council of the University from recognized scientists, not necessarily a member of the Doctoral School.

b) The Director of the C.S.D. is nominated by the C.S.U.D. and is by default recognized as a member of the C.S.D.

c) The Doctoral School is associated to a Department from the component Faculties of the University. The duration of the mandate is 5 years for C.S.D. and the Director of the C.S.D. is associated as Departmental Director.

d) The Administrative Council of the University is nominating a Scientific Secretary, who is a member from the University staff, but not necessarily a scientific doctoral coordinator, or member of the Doctoral School.