Daily schedule

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ZILNIC

A  7-a CONFERINŢĂ A DOCTORANZILOR ȘI A 4-a CONFERINŢĂ A POSTDOCTORANZILOR  ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

DAILY PROGRAM

"The 7th CONFERENCE OF PHD STUDENTS The 4th CONFERENCE OF POSTDOC STUDENTS IN MEDICINE AND PHARMACY"

Secțiuni ale Conferinței

          A - Medicină preclinică

          B - Medicină clinică

          C - Medicină dentară

          D - Farmacie

Sections of the Conference

          A - Pre-Clinical Medicine

          B - Clinical Medicine

          C - Dentistry

          D - Pharmacy


10 DEC 2014

0800 - 1100 - Inscrierea participanților

0900 - 0930 - Deschiderea oficială

0930 - 1030 - Conferință în plen/secțiuni

1030 - 1100 - Pauză de cafea

1100 - 1300 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1300 - 1400 - Pauză de masă / pauză de cafea

1400 - 1700 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1700 - 1730 - Pauză de cafea

 

0800 - 1100 - Participants registration

0900 - 0930 - Official opening

0930 - 1030 - Conferences

1030 - 1100 - Coffee break

1100 - 1300 - Communications on sections

1300 - 1400 - Lunch break / Coffee break

1400 - 1700 - Communications on sections

1700 - 1730 - Coffee break