home

WELCOME

to the PhD students and Post-Doc's Conference in 2015!

9-10 December 2015

Vă așteptăm cu drag să participați la conferințele în plen și la comunicările Conferinței Doctoranzilor 2015, organizată de Școala Doctorală din I.O.S.U.D. a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

We are waiting for you to participate to the conferences and communications at the Conference of the PhD Students 2015, organized by the Doctoral School at University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mureș.

 

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor este 9 noiembrie 2015, orele 2400 (ora României GMT+2).

 

ATENȚIE!

Termenul limită de înscriere și înregistrare a rezumatelor s-a prelungit până pe 12 noiembrie 2015, orele 2400 (ora României GMT+2).

The deadline for applications, fee payment for registration and abstracts submissions is November 9th 2015 at 2400 (Romanian Time GMT+2).

 

NOTICE!

The deadline for registration and the abstracts submissions has been delayed till November 12th 2015 at 2400 (Romanian Time GMT+2).