Information

Această manifestare ştiinţifică este organizată pentru a opta oară în România, fiind un prilej oferit doctoranzilor şi post-doctoranzilor în Medicină şi Farmacie de a-şi face cunoscute realizările din perioada studiilor de doctorat, în domeniile lor de activitate de cercetare.

În acelaşi timp le oferă posibilităţile de a se întâlni, de a se cunoaşte unii pe alţii, dar nu în ultimul rând de a cunoaște preocupările din activitățile de cercetare și studiile pe care le-au abordat.

Lucrările prezentate în cadrul manifestării vor fi publicate în rezumat în revista Acta Medica Marisiensis (cotată B+ CNCSIS) a U.M.F. Tîrgu Mureș asigurându-se diseminarea informaţiilor și rezultatelor științifice obținute.

Limbile oficiale ale manifestării științifice sunt Româna și  Engleza, dar prezentările/ slide-urile respectiv lucrările in rezumat trebuiesc concepute și scrise integral doar în Engleză.

Lucrările care corespund cerinţelor, atât formal cât şi ştiinţific, vor putea fi publicate in extenso în limba Engleză, doar după revizuirea lor prin procesul peer-review de către referenții revistei Acta Medica Marisiensis.

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor e

9 nov. 2015 ora 2400

(ora României GMT+2)

 

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor s-a prelungit

12 nov. 2015 ora 2400

(ora României GMT+2)

 

Vă rugăm să achitați taxa de participare, să transmiteți dovada acesteia și abia apoi lucrarea poate fi evaluată.

Vă aşteptăm la Tîrgu Mureş şi vă vom oferi ospitalitatea noastră pentru ca participarea la manifestare să fie un câştig științific pentru toţi.

Cerințe formale pentru rezumate:

- limba: Engleză
- lungime: 100-300 cuvinte
- număr de autori: maximum 7
- structură: introducere/obiective, materiale și metode, rezultate, concluzii,
- termeni cheie: 3-5 cuvinte

Cerințe formale pentru articole in extenso transmise și înregistrate on-line:

Acta Medica Marisiensis - on-line submissions site

 

This scientific event organized the 8th time in Romania offers a good opportunity to the PhD students and PostDoc  researchers from Medicine and Pharmacy field to present their achievements from doctoral studies period in their specific field of research.

In the same time it offers the possibility to meet, to know each other, but in the first place to acknowledge the aims of research and studies activities that were approached.

The papers presented within the scientific event will be published as abstracts in Acta Medica Marisiensis (ranked B+) from our University Press publishing house, in order to disseminate the information and scientific results.

Official languages of the scientific event are Romanian and English, but the presentations/slides respectively the papers abstracts must be designed and fully written only in English.

The papers that will correspond to the journal requirements, formally and scientifically, may be published in English, only after reviewing them through peer-review process by the Acta Medica Marisiensis reviewers.

The deadline for applications, fee payment for registration and abstracts submissions is

Nov. 9th 2015 at 2400

(Romanian Time GMT+2)

 

The deadline for applications, fee payment for registration and abstracts submissions has been delayed till

Nov.12th 2015 at 2400

(Romanian Time GMT+2)

 

Please consider to pay the Registration Fee, transmit the prove of payment and only after that the paper is evaluated.

We are waiting for you in Tîrgu Mureș and we assure you that we will offer our full hospitality in order to provide scientific achievements for all.

Formal requirements for abstracts:

- language: English
- length: 100-300 words
- number of authors: maximum 7
- structure: introduction/objectives, materials & methods, results, conclusions
- keywords: 3-5 words

Formal requirements for full articles on-line submission:

Acta Medica Marisiensis - on-line submissions site