Daily schedule

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ZILNIC

A  8-a CONFERINŢĂ A DOCTORANZILOR ȘI A 5-a CONFERINŢĂ A POSTDOCTORAN-ZILOR  ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

DAILY PROGRAM

"The 8th CONFERENCE OF PHD STUDENTS The 5th CONFERENCE OF POSTDOC FELLOWS IN MEDICINE AND PHARMACY"

Secțiuni ale Conferinței

          A - Medicină preclinică

          B - Medicină clinică

          C - Medicină dentară

          D - Farmacie

Sections of the Conference

          A - Pre-Clinical Medicine

          B - Clinical Medicine

          C - Dentistry

          D - Pharmacy


9 DEC 2015

0800 - 1300 - Inscrierea participanților

0900 - 1000 - Deschiderea oficială

1000 - 1100 - Conferințe în plen

1100 - 1120 - Pauză de cafea

1120 - 1200 - Conferințe în plen

1200 - 1500 - Pauză de masă

1500 - 1540 - Conferințe pe secțiuni

1540 - 1700 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1700 - 1730 - Pauză de cafea

1900           - Concert liric - Palatul Culturii

               Corul National de Camera MADRIGAL

 

0800 - 1300 - Participants registration

0900 - 1000 - Official opening

1000 - 1100 - Plenary Conferences

1100 - 1120 - Coffee break

1120 - 1200 - Plenary Conferences

1200 - 1500 - Lunch break

1500 - 1540 - Conferences on sections

1540 - 1700 - Communications on sections

1700 - 1730 - Coffee break

1900          - Lyrical Concert

                   National Chamber Choir MADRIGAL


10 DEC 2015

0900 - 0920 - Conferințe pe secțiuni

0920 - 1050 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1050 - 1100 - Pauză de cafea

1100 - 1120 - Conferinte pe secțiuni

1120 - 1310 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1310 - 1500 - Pauză de masă

1500 - 1620 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1620 - 1700 - Pauză de cafea

 

0900 - 0920 - Conferences on sections

0920 - 1050 - Communications on sections

1050 - 1100 - Coffee break

1100 - 1120 - Conferences on sections

1100 - 1310 - Communications on sections

1310 - 1500 - Lunch break

1500 - 1620 - Communications on sections

1620 - 1700 - Coffee break