home

WELCOME

to the PhD students and Post-Doc's Conference in 2016!

7-8 December 2016

Vă așteptăm cu drag să participați la conferințele în plen și la comunicările Conferinței Doctoranzilor 2016, organizată de Școala Doctorală din I.O.S.U.D. a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

We are waiting for you to participate to the conferences and communications at the Conference of the PhD Students 2016, organized by the Doctoral School at University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mureș.

 

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor este 18 noiembrie 2016, orele 2400 (ora României GMT+2).

The deadline for applications, fee payment for registration and abstracts submissions is November 18th 2016 at 2400 (Romanian Time GMT+2).

 

Pentru anul calendaristic 2016, la deschiderea manifestării va avea loc premierea articolului publicat cu cel mai mare factor de impact. Data limită pentru transmiterea atât în format electronic e-mail cât și tipărit, este 18 noiembrie 2016, orele 1400 (ora României GMT+2).

Competiție premiere articol publicat 2016 (ISI cu factor impact)

For the 2016 year, at the official opening of the scientific event, the published article with the highest Impact Factor will be awarded. The deadline for submitting electronically by e-mail but also on printed form, is November 18th 2016 at 1400 (Romanian Time GMT+2).

Prize awarding competition for the 2016 published article (ISI with Impact Factor)

 

ATENȚIE!

Termenul limită de înscriere și înregistrare a rezumatelor s-a prelungit până pe 21 noiembrie 2016, orele 2400 (ora României GMT+2).

 NOTICE!

 The deadline for registration and the abstracts submissions has been delayed till November 21st 2016 at 2400 (Romanian Time GMT+2).