Daily schedule

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ZILNIC

A  9-a CONFERINŢĂ A DOCTORANZILOR ȘI A 6-a CONFERINŢĂ A POSTDOCTORAN-ZILOR  ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

DAILY PROGRAM

"The 9th CONFERENCE OF PHD STUDENTS The 6th CONFERENCE OF POSTDOC FELLOWS IN MEDICINE AND PHARMACY"

Secțiuni ale Conferinței

          A - Medicină preclinică

          B - Medicină clinică

          C - Medicină dentară

          D - Farmacie

Sections of the Conference

          A - Pre-Clinical Medicine

          B - Clinical Medicine

          C - Dentistry

          D - Pharmacy


7 DEC 2016

0800 - 1300 - Inscrierea participanților

0930 - 1000 - Deschiderea oficială

1000 - 1045 - Conferințe în plen

1045 - 1130 - Pauză de cafea

1130 - 1400 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1400 - 1500 - Pauză de masă

1500 - 1530 - Conferințe pe secțiuni

1530 - 1700 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1700 - 1730 - Pauză de cafea

1730 - 1900 - Prezentări lucrări pe secțiuni 

 

0800 - 1300 - Participants registration

0930 - 1000 - Official opening

1000 - 1045 - Plenary Conferences

1045 - 1130 - Coffee break

1130 - 1400 - Communications on Sections

1200 - 1500 - Lunch break

1500 - 1530 - Conferences on sections

1530 - 1700 - Communications on sections

1700 - 1730 - Coffee break

1730 - 1900 - Communications on sections