home

WELCOME

to the 10th PhD students Anniversary Conference in 2017!

13-14 December 2017

 

Dragi colegi și prieteni,

în numele I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, ne face plăcere să vă întâmpinăm în frumosul oraș medieval Tîrgu Mureș cu ocazia aniversării a celei de-a 10-a Conferințe a Doctoranzilor, 13-14 Decembrie 2017.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, un loc academic emblematic pentru această zonă a țării, cunoscut și recunoscut în străinătate, a constituit un leagăn important al culturii și al cunoașterii timp de șapte decenii, perioadă în care s-au format mii de medici și farmaciști care s-au dedicat nobilei misiuni pentru slujirea omului. Reprezentăm parte dintr-o comunitate academică foarte dinamică. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș iși desfășoara activitatea o Școală Doctorală pentru toate cele trei domenii principale - Medicină, Stomatologie și Farmacie. Școala Doctorală are peste 50 de coordonatori științifici, dintre care 23 au obținut abilitarea până în august 2017.

O componentă foarte importantă a facilităților de cercetare ale universității noastre s-a materializat în CCAMF, o investiție de 8.4 milioane Euro și care a permis construirea unui Centru de cercetare medicală cu o suprafață de 4.092,65 mp. Centrul este alcătuit din laboratoare dotate cu echipamente performante, bazate pe tehnologii foarte recente, dintre care 8 sunt unice sau foarte rare în România.

Cu ajutorul a numeroși membri ai Școlii noastre doctorale, facem tot ce ne stă în putință pentru a crea un program atractiv care să acopere multe domenii/secțiuni interesante de medicină și farmacie.

Programul va oferi sesiuni plenare pe care le vor prezenta invitații noștri din străinătate dar și comunicări ale celor mai valoroși coordonatori de doctorat ai UMF.

Tîrgu Mureș este orașul barocului transilvan, unde clopotnițele, bisericile, clădirile de interes comun, casele nobiliare, fortăreața din centrul orașului sunt mai bine conservate decât în alte locuri. Vrem să vă împărtășim și acest patrimoniu arhitectural.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm la Tirgu Mures, pentru

A 10-a ediție a Conferinței Doctoranzilor

Reuniunea științifică va avea loc la Centrul Integrat de Învățământ Farmaceutic.   

Dear colleagues and friends,

on behalf of Doctoral School from U.M.F. Tîrgu Mureș, it is our pleasure to welcome you to the beautiful medieval city of Tîrgu Mureș for the anniversary occasion of The 10th Ph.D. Conference, December 13-14, 2017. 

The University of Medicine and Pharmacy in Tîrgu-Mureș, an emblematic academic place for this area of the country, known and recognized abroad, has been an important cradle of culture and knowledge for seven decades, during which thousands of physicians and pharmacists have formed here to devote themselves to the noble missions for the service of man. We belong to a very dynamic academic community. In the University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mureș there is one Doctoral School for all the three main domains - Medicine, Dentistry, and Pharmacy. Our Doctoral School has over 50 scientific doctoral coordinators and 23 of them, have obtained the Habilitation until August 2017.

A very important component of research facilities of our university is materialized in CCAMF that was an investment that consisted of 8.4 million Euro and it permitted to build a medical research center with a surface area of 4.092,65 sqm. The center consists of laboratories that are endowed with top performing equipment, based on very recent technologies, 8 of which are unique or very rare in Romania.

With the assistance of numerous members of our Doctoral School, we will do our best to set up an attractive program which covers many interesting subjects/sections of medicine and pharmacy.

The program will offer plenary lectures some held by our guests from abroad, also communications of most valuable Ph.D. coordinators from our university.

Tîrgu Mureș is the city of Transylvanian Baroque, where bell towers, churches, buildings of common interest, noble houses, the fortress from the city center, are better conserved than in other places. We want to share with you this architectural heritage.

We look forward to welcoming you to Tirgu Mures, for

The 10th edition of Ph.D. Conference

The scientific event will take place to the Integrated Pharmaceutical Education Centre.

 

ATENTIE !

termenul limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor s-a prelungit până pe

17 noiembrie 2017,

orele 2400 (ora României GMT+2).

ATENTION !

The deadline for applications, fee payment for registration and abstracts submissions has been delayed till

November 17th 2017,

at 2400 (Romanian Time GMT+2).

 

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor este

13 noiembrie 2017,

orele 2400 (ora României GMT+2).

The deadline for applications, fee payment for registration and abstracts submissions is

November 13th 2017,

at 2400 (Romanian Time GMT+2).

 

Pentru participanții la Conferința Doctoranzilor 2017, la deschiderea manifestării va avea loc premierea a 3 articole publicate în anul universitar 2016-2017cu cel mai mare factor de impact. La competiția pentru premierea publicațiilor, un participant la Conferința Doctoranzilor poate transmite un singur articol intr-o revistă cotată ISI cu factor de impact. Data limită pentru transmiterea atât în format electronic e-mail cât și tipărit, este 14 noiembrie 2017, orele 1400 (ora României GMT+2).

Competiție premiere articole publicate în anul universitar 2016-2017 (ISI cu factor impact)

For the participants to our Conference 2017, at the official opening of the scientific event, 3 published articles in the 2016-2017 university year, with the highest ISI Impact Factor, will be awarded. To this article awarding competition, one participant to our 2017 Conference, may submit only one publication from an indexed ISI journal with Impact Factor. The deadline for submitting electronically by e-mail, also on printed form, is November 14th 2017 at 1400 (Romanian Time GMT+2).

Awarding competition for 2016-2017 university year published articles (ISI with Impact Factor)