Daily schedule

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ZILNIC

A  10-a CONFERINŢĂ A DOCTORANZILOR ȘI A TINERILOR DOCTORI  ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

DAILY PROGRAM

"The 10th CONFERENCE OF PHD STUDENTS AND YOUNG DOCTORS IN MEDICINE AND PHARMACY"

Secțiuni ale Conferinței

          A - Medicină preclinică

          B - Medicină clinică

          C - Medicină dentară

          D - Farmacie

Sections of the Conference

          A - Pre-Clinical Medicine

          B - Clinical Medicine

          C - Dentistry

          D - Pharmacy


13 DEC 2017

0800 - 1300 - Inscrierea participanților

0930 - 1000 - Deschiderea oficială

1000 - 1130 - Conferințe în plen

1130 - 1200 - Pauză de cafea

1200 - 1300 - Conferințe în plen

1300 - 1500 - Pauză de masă

1500 - 1540 - Conferințe pe secțiuni

1540 - 1700 - Prezentări lucrări pe secțiuni

1700 - 1730 - Pauză de cafea

1730 - 1800 - Conferințe pe secțiuni

1800 - 1900 - Prezentări lucrări pe secțiuni 

0800 - 1300 - Participants registration

0930 - 1000 - Official opening

1000 - 1130 - Plenary Conferences

1130 - 1200 - Coffee break

1200 - 1300 - Plenary Conferences

1300 - 1500 - Lunch break

1500 - 1540 - Conferences on sections

1540 - 1700 - Communications on sections

1700 - 1730 - Coffee break

1730 - 1800 - Conferences on sections

1800 - 1900 - Communications on sections