IMPORTANT!

Data limită pentru înscriere, plata taxei de participare şi trimiterea rezumatelor este

16 noiembrie 2018,

orele 2400 (ora României GMT+2).

 

The closing date for registration, the payment of the participation fee and the submission of abstracts is

November 16, 2018,

2400 (Romanian Time GMT + 2)

Important!

La deschiderea Conferinţei a Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori în Medicină şi Farmacie va avea loc premierea a 3 articole care au fost publicate în anul universitar 2017-2018, cu cel mai mare factor de impact.

Un participant poate transmite un singur articol intr-o revistă cotată ISI cu factor de impact.

Pentru domeniile Filologie şi Istorie va fi premiat un articol ISI sau BDI, publicat într-o revistă de prestigiu, iar pentru domeniile Informatică şi Inginerie şi management va fi premiat un articol ISI, toate publicate în anul universitar 2017-2018.

Data limită pentru transmiterea în format electronic (e-mail: scoaladoctorală@umftgm.ro), este 16 noiembrie 2017, ora 1400 (ora României GMT+2).

Important!
At the opening of the 11th Conference of Ph.D. Students and Young Doctors in Medicine and Pharmacy, on December 11, 2018, the most valuable articles published in the 2017-2018 academic year will be awarded; ISI articles with the highest impact factor as the first author.

A participant may submit a single article in an ISI rated impact journal.

For the Philology and History fields, an ISI or BDI article, published in a prestigious journal, will be awarded (1500 lei), and for the fields of Computer Science and Engineering and Management will be awarded (1500 lei) an ISI article, all published in the academic year 2017-2018.

The deadline for e-mail submission (e-mail: scoaladoctorală@umftgm.ro), is 16 November 2017, 1400 (Romanian time GMT + 2).

Competiție premiere articole ISI cu factor impact publicate în anul universitar 2017-2018

(click)

 

Awarding competition for ISI articles with Impact Factor published in 2017-2018

(click)