Article Awards

 

Stimaţi doctoranzi şi conducători ştiinţifici de doctorat,

Cu ocazia deschiderii ediţiei a 12-a a Conferinţei Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori, din data de 11 decembrie 2019, va avea loc premierea a celor mai valoroase articole publicate în anul universitar 2018-2019, articole ISI cu cel mai mare factor de impact ca prim-autor ale participanților înscriși.

Vă invităm să luaţi parte la competiția organizată în cadrul Conferinţei pentru premierea a 3 articole ISI cu factorul de impact cel mai mare (conform cotației  Web of Science Clarivate Analytics, pe pagina Journal Citation Reports), publicate în anul universitar 2018-2019, din domeniile Medicină, Farmacie, Medicină Dentară.

Pentru domeniile Filologie, Istorie, Informatică şi Inginerie va fi premiat un articol în calitate de prim-autor, publicat într-o revistă cotată ISI, în anul universitar 2018-2019.

 La competiția pentru premierea articolelor, un  participant înscris la Conferința Doctoranzilor poate transmite un singur articol  publicat într‐o revistă cotată ISI cu factor de impact.

La această competiție pot participa și doctoranzii care și-au finalizat studiile universitare de doctorat în anul 2019, dacă participă  cu  o lucrare  ştiinţifică în  cadrul  Conferinţei Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori.

Premiile oferite reprezintă contravaloarea unor participări la manifestări ştiinţifice selectate de câştigători.

Pentru ca articolele să poată fi analizate de către Consiliul Științific al conferinţei, vă rugăm să transmiteți electronic (e-mail: scoala.doctorala@umfst.ro) articolul publicat în format pdf, însoțit de coperta revistei (ISSN) până la 18 noiembrie 2019, ora 14.00.

Vă aşteptăm cu drag la Conferinţa IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureş!

 

Dear PhD students and PhD supervisors,

At the opening of the 12th  Conference of Ph.D. Students and Young Doctors, on December 11, 2019, the most valuable articles, ISI articles with the highest impact factor as the first author of the enrolled participants, published in the 2018-2019 academic year, will be awarded.

You are invited to take part in the competition organized in the Conference, for the award of three ISI articles with the highest impact factor published in the academic year 2018-2019 (according to the Web of Science Clarivate Analytics, on the Journal Citation Reports page), for the fileds of Medicine, Pharmacy and Dentistry.

 

For the Philology, History,Computer Science and Engineering and Management fields, will be awarded an ISI article, first author, published in the academic year 2018-2019.

 

A participant enrolled in the PhD Conference can submit only one article, published in an ISI journal listed with impact factor.

Candidates who have completed their PhD studies in 2019 can participate in the competition if they attend the Conference of PhD Students and Young Doctors with a scientific paper.

The prizes offered in the competition are the equivalent of the participation to scientific events selected by winners.

In order for the articles to be analysed by the Scientific Committee of the event, please send by e-mail (scoala.doctorala@umfst.ro) the PDF article, with the cover of the journal(ISSN), by  18.11.2019, 14.00

 

 

We look forward to seeing you at the Conference organized by IOSUD of G.E. Palade UMFST Tg. Mureş!

Prof. dr. Rodica Bălaşa

Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

 

Prof. dr. Iulian Boldea

Director adjunct  al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

 

Prof. dr. Lucian Puşcaşiu

Director al Consiliului Școlii Doctorale

 

Prof. dr. Al. Cistelecan

Director al Consiliului Școlii Doctorale de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

 

Professor Rodica Bălaşa

Director of Doctoral University Studies Council

 

Professor Iulian Boldea

Deputy Director of Doctoral University Studies Council

 

Professor Lucian Puşcaşiu

Director of Doctoral School Council

 

Professor Al. Cistelecan

Director of Doctoral School of Letters, Humanities and Applied Sciences

 

 

Tîrgu Mureș, 26.10.2018