Registration Fee

Taxa de participare este de 50 RON se achită cel târziu până la 20 noiembrie 2019, plata direct la Casieria Universității sau prin virament bancar in următorul cont:

 

Plata în lei (RON): U.M.F.S.T. G.E. PALADE Tg. Mureş

Str.Gh.Marinescu Nr.38, Târgu Mureș

CF 4322742

Cont IBAN

RO32TREZ47620F330500XXXX

Trezoreria Târgu Mureş 

 

Pe ordinul de plată pentru taxa de participare vă rugăm să specificaţi: "participare la Conferinţa Doctoranzilor şi a tinerilor doctori 2019, numele şi prenumele autorului / participantului".

Vă rugăm scanați ordinul de plată bancar pentru taxa de participare și transmiteți imaginea JPG prin e-mail:

scoala.doctorala@umfst.ro

cu titlul/subiectul mesajului

"Plata Taxei de Participare la Conferinta PhD 2019 - Numele, Prenumele participantului"

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor / Medicilor Dentisti / Farmacistilor. Certificatele de participare vor fi emise doar in cazul plății taxei de participare și a prezentării efective a lucrării autorului/coautorului.

   

The registration fee is 50 RON that should be payed no later than November 20, 2019, payment should be done directly to the University Casheir's Office or by bank transfer into the following account:

 Payment in RON: for U.M.F.S.T. G.E. PALADE Tg. Mureş

Gh. Marinescu Street, No. 38

CF 4322742

IBAN account

RO32TREZ47620F330500XXXX

Trezoreria Târgu Mureş    

 

On the bank order for registration fee payment please specify: "Registration fee for Conferinţa Doctoranzilor și a tinerilor doctori 2019, author's / participant's  full name".

 Please scann your bank order for registration fee and send the JPG image to the e-mail address:

scoala.doctorala@umfst.ro

with the message title/subject:

"Registration Fee for PhD Conference 2019 - Author's / Participant's Full Name"

The event is credited by the Romanian College of Physicians/ Dentists/ Pharmacists. The participation certificates will be issued only if the participation fee is paid, and the participant effectively participated and presented the scientific communication.